Thi đua khen thưởng

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu đã đạt được, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vinh dự được Nhà nước trao tặng 06 huân chương lao động cho Bệnh viện; 03 Huân chương lao động cho các khoa, phòng và 05 huân chương lao động cho cá nhân. Có 05 cá nhân nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và 35 cá nhân nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Chính phủ trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 09 tập thể và 16 cá nhân.

PHÒNG CTXH