Từ một nhà thương nhỏ bé cho đến một bệnh viện đa khoa hạng 1 tuyến tỉnh với quy mô 1200 giường bệnh, trải qua bom đạn chiến tranh cho đến những thách thức không nhỏ của thời kì đổi mới, trên mỗi một chặng đường phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, không thể không kể đến vai trò quan trọng của Đảng ủy Bệnh viện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gồm 36 chi bộ với 442 đảng viên, là đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Đảng ủy – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí (Hiện còn 14 đồng chí, 1 đồng chí chuyển công tác)

Đ/c Nguyễn Thị Minh Chính

Bí thư

Đ/c Lại Đức Trí

Phó bí thư- Chủ nhiệm UBKT

Đ/c Nguyễn Đức Thái

UV Ban thường vụ

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trung

UV Ban thường vụ

Đ/c Lê Thị Hương

UV Ban chấp hành

Đ/c Nguyễn Văn Thăng

UV Ban chấp hành

Đ/c Ngô Thị Lan Anh

UV Ban chấp hành

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

UV Ban chấp hành

Đ/c Đỗ Mạnh Toàn

UV Ban chấp hành

Đ/c Vũ Thị Diện

UV Ban chấp hành

Đ/c Đỗ Minh Dương

UV Ban chấp hành

Đ/c Lương Thị Phương Thanh

UV Ban chấp hành

Đ/c Mai Văn Tư

UV Ban chấp hành

Đ/c Phạm Văn Hữu

UV Ban chấp hành

     Là hạt nhân đoàn kết trong khối thống nhất giữa Đảng ủy – Ban lãnh đạo và các tổ chức chính trị – xã hội, các đồng chí đảng viên được giao những trọng trách chủ chốt trong Ban Lãnh đạo, Trưởng – phó các khoa phòng, trung tâm trong toàn Bệnh viện. Đảng bộ thực sự là lực lượng tiên phong lãnh đạo, là nhân tố quyết định quá trình phát triển và trưởng thành của Bệnh viện. Lấy đoàn kết làm nền tảng trong thực hiện quy chế làm việc giữa Đảng và Chính quyền. Trong những năm qua, các Nghị quyết của Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và tính đúng đắn về chủ trương đường lối quy hoạch phát triển Bệnh viện làm cơ sở cho Ban lãnh đạo, cùng các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.
Đảng bộ luôn luôn chú trọng công tác lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phổ biến triển khai tốt Nghị quyết Đại hội của Đảng, các chỉ thị của Trung ương và Địa phương. Thường xuyên chăm lo đến công tác tổ chức – cán bộ, giáo dục và đào tạo, lựa chọn nhiều cán bộ Đảng viên ưu tú bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng và đã phát huy được hiệu quả trong quá trình phát triển, trưởng thành của Bệnh viện.
Đảng bộ đã thực sự quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Đặc biệt chú trọng tới công tác giáo dục y đức cho cán bộ công chức và nhân viên y tế, triển khai các cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với tiêu điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giữ danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững trong nhiều năm qua.