TTND.TS.BSCKII
Lại Đức Trí

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

TTND.TS.BSCKII. Lại Đức Trí – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

– Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học  Y Thái Bình

– Năm 2010 – nay:

+ Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Phó Giám đốc Bệnh viện

– Ủy viên Ban Thường vụ Công Đoàn Ngành Y tế Thái Bình khóa XIX (2023-2028)

– Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng:

– 2011: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

– 2020: Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

– 2022: Huân chương Lao động hạng ba