Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: 530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Điện thoại: (0227) 3.831.042 – 0346.360.808

NHÀ BÁO – PHÓNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

Liên hệ trực tiếp:

Tại Phòng Tổ chức hành chính – Tầng 1 khu nhà hành chính

Liên hệ qua điện thoại:

Phòng Công tác xã hội

(0227) 3.831.102

0396913358 – Đ/c Xuyến – TP.CTXH