Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: 530 Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Email: dakhoathaibinh@gmail.com

Điện thoại: 0346.360.808