Chuyên mục: Văn bản

STTNgày đi/ đếnSố kí hiệuTrích yếuCơ quan ban hành
1Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
2Luật đấu thầu 2023 số 22/2023/QH15
3Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2023
4Thông tư số 14/2023/TT-BYT về Quy định trình tự, thử tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
5Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
6Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
7Thông tư số 09/2023/TT-BYT về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe
830/NQ-CPNghị quyết 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tếVăn phòng Chính phủ
905/2023/NĐ-CPNghị định 05/2023/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lậpBộ Y tế
1003/2023/TT-BYTHướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lậpBộ Y tế