1.Tầm nhìn

      Xây dựng Xây dựng bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thành cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo,  nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật  hàng đầu trong khu vực Đồng Bằng Sông Hồng, là nơi nhân viên y tế mong muốn được cống hiến và thể hiện bản thân.

2.Sứ mệnh

      Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cam kết:

 • Phát triển các công nghệ chẩn đoán, điều trị hiện đại nhất khu vực;
 • Cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiện đại cho nhân dân trong và ngoài tỉnh;
 • Cung cấp môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên y tế;
 • Xây dựng, phát triển các mối quan hệ trong và ngoài nước.

3. Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng- Hiệu quả
 • Chuyên nghiệp – Tận tâm
 • Hợp tác- Phát triển

4. Mục tiêu

4.1 Mục tiêu chung:

      Từng bước đưa bệnh viện trở thành một trong các bệnh viện hàng đầu khu vực, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân cũng như yêu cầu đào tạo nhân lực cho ngành y tế trong và ngoài nước. Thực hiện tốt công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong tình hình mới.

4.2 Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao;
 • Triển khai được hầu hết các kỹ thuật chuyên sâu của tuyến trung ương;
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và Quản lý bệnh viện tiên tiến;
 • Thực hiện tốt hoạt động tự chủ tài chính trong chi thường xuyên;
 • Nâng cao chất lượng bệnh viện, đưa bệnh viện trở thành 1 trong các bệnh viện có điểm chất lượng đạt loại tốt theo Tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 của Bộ Y tế.