Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau

https://bvdktinhthaibinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/

Bước 2: Nhập mã tra cứu hoá đơn và mã xác thực như hình mô tả bên dưới

Bước 3: Bấm tìm kiếm