Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau

Hóa đơn điện tử của CyberLotus

https://bvdktinhthaibinh-tracuu.xcyber.vn

Hóa đơn điện tử của VNPT (Trước năm 2024)

https://bvdktinhthaibinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn/

Bước 2: Nhập mã tra cứu hoá đơn và mã xác thực như hình mô tả bên dưới

Bước 3: Bấm tìm kiếm