Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghi Dinh 24 2024 Nd Cp Huong Dan Luat Dau Thau Ve Lua Chon Nha Thau (3)

 

Bài viết cùng chủ đề: