BSCKII. NGUYỄN VĂN THĂNG

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chuyên ngành: Nội khoa – Nội Hô hấp

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi khí phế quản chẩn đoán. Nội soi khí phế quản can thiệp. Sinh thiết phổi, màng phổi.

Quá trình công tác:

  • 07/2009 – 9/2009: Bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc
  • 9/2009 – 12/2012: Học bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược Thái Bình
  • 01/2013 – 4/2015: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội A
  • 5/2015 – 9/2016: Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội hô hấp
  • 10/2016 – 12/2016: Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng

Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội hô hấp

  • 01/2017 – 10/2020: Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Bác sĩ điều trị tại Khoa Nội hô hấp

  • 10/2020 – 3/2022: Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Bác sĩ tại khoa Khám bệnh

Học bác sĩ CKII tại Đại học Y Hà Nội

  • 3/2022 – nay: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Bác sĩ tại khoa Khám bệnh

Học bác sĩ CKII tại Đại học Y Hà Nội