BsCKI. DƯƠNG THỊ THÙY LINH

Phó trưởng khoa Thận nhân tạo

Chức vụ: Phó trưởng khoa Thận nhân tạo

Chuyên ngành: Nội khoa – Thận nhân tạo

Thế mạnh chuyên môn: Thận nhân tạo

Quá trình công tác:

  • Bắt đầu công tác tại BVĐK tỉnh Thái Bình từ năm 2010, làm bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực
  • Năm 2012, nhận công tác tại Khoa thận nhân tạo
  • Năm 2019, bổ nhiệm phó trưởng khoa năm 2019