Ths.Bs. LÊ THỊ PHƯƠNG

Trưởng khoa Thận nhân tạo

Chức vụ: Trưởng khoa Thận nhân tạo

Chuyên ngành: Thận nhân tạo

Quá trình công tác:

  • 1995 – 2000: Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 2000 – 2012: Học cao học nội chung tại Học viện Quân Y
  • 2003 – 2012: Phó khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 2012 – nay: Trưởng khoa Thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Thái Bình