BsCKI. NGUYỄN VĂN BẰNG

Phó trưởng khoa Xạ trị – TTUB

Chức vụ: Phó trưởng khoa Xạ trị – Trung tâm Ung Bướu

Chuyên ngành: Ung thư

Thế mạnh chuyên môn: Xa trị

Quá trình công tác:

  • Năm 2010 – 2016: Làm việc tại khoa Ung Bướu
  • Năm 2016 – 2018: Học bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành ung thư tại trường Đại học Y Hà Nội
  • Năm 2019 – nay: Làm việc tại tại khoa Xạ trị – Trung tâm Ung Bướu
  • Tháng 6/2020: Bổ nhiệm phó trưởng khoa Xạ trị – Trung tâm Ung Bướu, BVĐK tỉnh Thái Bình