Ths.Bs. NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Trưởng khoa Xạ trị – TTUB

Chức vụ: Trưởng khoa Xạ trị – Trung tâm Ung Bướu

Chuyên ngành: Ung bướu

Thế mạnh chuyên môn: Xạ trị

Quá trình công tác:

  • 2009 – 2010: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp
  • 2010 – 2017: Bác sĩ Trung tâm Ung Bướu
  • 2014 – 2016: Học thạc sỹ chuyên ngành ung thư đại học y Hà Nội
  • 2017 – 2019: Trưởng khoa chống đau giảm nhẹ; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Trung tâm Ung Bướu
  • 2019 – nay: Trưởng khoa Xạ trị – Trung tâm Ung Bướu