BsCKII. LƯƠNG VĂN NHẬT

Phó khoa Ngoại – TTUB

Chức vụ: Phó khoa Ngoại – Trung tâm Ung Bướu

Chuyên ngành: Ung thư

Thế mạnh chuyên môn: Ung thư vú – phụ khoa, ung thư tiêu hóa…

Quá trình công tác:

  • 2011: Bác sĩ tại khoa Ung Bướu, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 2015 – 2017: Học bác sĩ chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Dược Hà Nội
  • 2018: Phó khoa Ngoại – Trung tâm Ung Bướu, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 2019 – 2021: Học bác sĩ chuyên khoa II tại trường Đại học Y  Hà Nội