BsCKI. TRẦN THỊ NHUNG

Phó trưởng khoa Hóa trị

Chức vụ: Phó trưởng khoa Hóa trị – Trung tâm Ung Bướu

Chuyên ngành: Ung thư

Thế mạnh chuyên môn: Điều trị hóa chất, điều trị đích, nội tiết, miễn dịch ung thư

Quá trình công tác:

  • Tháng 9/2012: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Tháng 6/ 2013 đến nay: Bác sĩ điều trị tại Trung tâm Ung Bướu – BVĐK tỉnh Thái Bình