Ths.Bs. ĐÀO THỊ OANH

Trưởng khoa Hóa trị

Chức vụ: Trưởng khoa Hóa trị – Trung tâm Ung Bướu

Chuyên ngành: Ung thư

Thế mạnh chuyên môn: Điều trị hóa chất

Quá trình công tác:

  • Năm 2007: Bác sĩ khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2009: Bác sĩ khoa Ung Bướu – BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2017 – nay: Trưởng khoa Hóa trị – Trung tâm Ung Bướu – BVĐK tỉnh Thái Bình