BsCKI. BÙI CÔNG HẢI

Trưởng phòng KHTH – CĐT Trung tâm tim mạch

Chức vụ: Trưởng phòng KHTH – CĐT, Trung tâm Tim mạch

Chuyên ngành: Tim mạch

Thế mạnh chuyên môn: Đặt stent động mạch vành, mạch chi; đặt máy tạo nhịp tạm thời, cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn; can thiệp tim bẩm sinh…

Quá trình công tác:

  • 2009: Bắt đầu công tác tại khoa Nội tim mạch
  • 2012 – 5/2014: Học tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy
  • 5/2014 – 11/2014: Học tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Năm 2016 – 2018: Học bác sĩ chuyên khoa I tại Đại học Y Dược Thái Bình
  • Tháng 6/2020: Bổ nhiệm làm trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến, Trung tâm tim mạch
  • Từ năm 2020 đến nay công tác tại Trung tâm tim mạch
  • Từ 4/2022 Bí thư Đoàn TN CSHCM Bệnh viện đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027