TS.Bs. ĐỖ MẠNH TOÀN

Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp

Chức vụ: Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp

Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật tiêu hóa (dạ dày, đại trực tràng hậu môn, gan mật tụy,…)

Quá trình công tác:

  • Từ 2003 – 2011: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp
  • Từ 2012 – 2016: Bác sĩ – PTP. Kế hoạch tổng hợp
  • Từ 2017 – nay: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp