TS. Nguyễn Thị Thanh Trung

Phó giám đốc Bệnh viện

TS. Nguyễn Thị Thanh Trung – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

-2001: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình

– 2019 – nay:

+ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Giám đốc Trung tâm tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Khen thưởng:

– 2014: Bằng khen của Bộ Y tế