ThS. BS. VŨ NGỌC ANH

Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Chức vụ: Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp

Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật tiêu hóa, Nội soi cắt dạ dày, Nội soi cắt đại trực tràng, gan, tụy,…

Quá trình công tác:

  • Từ 2010 – 2015: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp
  • Từ 2015 – 2017: Học cao học tại trường Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2017 – nay: Bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp
  • Từ 11/2022 – nay: Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp