TS.Bs. ĐỖ MINH DƯƠNG

Trưởng khoa HSTC-CĐ

Chức vụ: Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Thế mạnh chuyên môn: Hồi sức cấp cứu

Quá trình công tác:

  • Từ 1992 – 1998: Học đại học tại Đại học Y Thái Bình
  • Từ 1998 – 2009: Công tác tại BVĐK huyện Kiến Xương
  • Từ 2009 – nay: Công tác tại BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2005 – 2007: Học cao học tại trường Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2013 – 2017: Học tiến sĩ tại trường Đại học Y Dược Hà Nội