TTUT.Thạc sĩ.Bs
Nguyễn Đức Thái

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

TTUT.ThS. Nguyễn Đức Thái – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

– 1995: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình

– 2010 -1019: Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh

– 2019 – nay:

+ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Khen thưởng:

– 2013: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

– 2014, 2023: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ