TTUT.Thạc sĩ
Nguyễn Đức Thái

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

TTUT.ThS. Nguyễn Đức Thái – Phó giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

– 1995: Tốt nghiệp Đại học Y dược Thái Bình

– 2019 – nay:

+ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

+ Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khóa 29

Khen thưởng:

– 2013: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

– 2014: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ