TTND.TS.BSCKII
Nguyễn Thị Minh Chính

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

TTND.TS.BSCKII.  Nguyễn Thị Minh Chính – Giám đốc Bệnh viện

Quá trình công tác:

– Năm 1991: Tốt nghiệp Đại học  Y Thái Bình

– Từ 01/01/2011 đến 31/12/2020: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình

– Từ 01/01/2021 đến nay: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

– Bí thư Đảng bộ BVĐK Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Khen thưởng:

– 2011: Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

– 2020: Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân