Quản lý chất lượng bệnh viện

Hoạt động quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng Bệnh viện cũng có những bước phát triển, đột phá trong 10 năm gần đây. Triển khai ISO 15189:2012 cho 3 khoa xét nghiệm; ISO 9001:2015 cho 14 đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh: duy trì hệ thống quản lý sai sót, sự cố y khoa, an toàn trong sử dụng thuốc, an toàn phẫu thuật…. Thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng, giám sát tiến độ thực hiện chỉ tiêu tài chính và kiểm tra tuân thủ các quy trình, quy định đã xây dựng và ban hành.

Triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng khoa/phòng, bệnh viện; tổ chức đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện theo QĐ 6858/QĐ-BYT.

Xây dựng Bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID – 19, triển khai 5S tại các khoa/phòng/trung tâm, thực hiện kế hoạch chỉnh trang khoa/phòng, xây dựng môi trường làm việc và điều trị an toàn, thân thiện cho nhân viên y tế và người bệnh. Kết quả năm 2022, điểm tiêu chí chất lượng Bệnh viện đạt 3,97 điểm, tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú đạt 100%, ngoại trú đạt 96,56%; các khoa/phòng/trung tâm đều khang trang, sạch đẹp.

PHÒNG CTXH