Cơ cấu tổ chức và nhân lực

1. Cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

Với sự phát triển không ngừng, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I, quy mô 1200 giường bệnh, 46 khoa phòng/ trung tâm trong đó có 10 phòng chức năng, 23 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàng và 2 trung tâm. Đặc biệt, giai đoạn 2013 – 2023, Bệnh viện đã thành lập, đổi tên 10 đơn vị, đó là: Khoa Dinh dưỡng, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Công tác xã hội, Khoa Huyết học lâm sàng, Khoa Nội hô hấp, Khoa Nội thận – cơ xương khớp, Khoa Lão khoa, Khoa Thăm dò chức năng, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức năm 2013
Phát triển khoa, phòng giai đoạn 2013 – 2023
Sơ đồ cơ cấu tổ chức năm 2023

Đội ngũ nhân lực bệnh viện cũng có sự phát triển mạnh mẽ về cả chất và lượng. Nếu như năm Năm 2013 bệnh viện có 758 cán bộ y tế, đến năm 2023 tổng số có 1168 cán bộ, viên chức, người lao động làm việc bệnh viện. Trong đó 26 tiến sĩ, BSCKII; 159 Thạc sỹ, BSNT, CKI…

Biểu đồ cơ cấu nhân lực theo chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2013 – 2023
Biểu đồ cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2013 – 2023

2. Quy hoạch – Bổ nhiệm

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện cho TTND.TS.BSCKII. Nguyễn Thị Minh Chính
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch nguồn lãnh đạo Bệnh viện
Trao quyết định Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý khoa/phòng (Ảnh 1)
Trao quyết định Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý khoa/phòng (Ảnh 2)

Bệnh viện đã tổ chức bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý các khoa/phòng/trung tâm, bổ sung lực lượng cán bộ lãnh đạo có tài, có đức, kế thừa và phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức của Bệnh viện xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình An toàn – Thân thiện – Hiện đại.

PHÒNG CTXH