Hội nhập – Chuyển đổi số

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình còn là đơn vị y tế tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành và khám chữa bệnh. Nhiều phần mềm đã được triển khai như phần mềm quản lý khám chữa bệnh, quản lý tài chính, giám sát tự động hệ thống hạ tầng mạng Bệnh viện, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh đã giúp cho mọi hoạt động của bệnh viện được thực hiện nhanh chóng – công khai – minh bạch, giúp đồng bộ hóa thông tin y tế, người bệnh và nhân viên y tế đỡ vất vả hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng Bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh.

Nắm bắt được yêu cầu của thời đại, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tập trung chỉ đạo, bước đầu xây dựng nền móng, từng bước phát triển hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện. Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các bệnh viện tại Hàn Quốc, Thái Lan, Đan Mạch…; thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh, tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học bằng tiếng Anh cho cán bộ y tế Bệnh viện…Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân viên y tế, đặc biệt là các cán bộ trẻ phát triển khả năng về ngoại ngữ, phát huy vai trò trong việc phát triển hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện, tiếp cận với những thành tựu y học của các nước tiên tiến trên thế giới.

PHÒNG CTXH