Phim tài liệu 120 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình