Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bác sĩ chuyên khoa I

Trưởng khoa Vi sinh

Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc

Phó trưởng khoa Vi sinh

Phó trưởng khoa Truyền nhiễm

Phó trưởng Khoa Thần Kinh

Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Trưởng khoa Nội tiết

Phó trưởng khoa Hóa trị

Phó trưởng khoa Xạ trị - TTUB

Trưởng phòng KHTH – CĐT Trung tâm tim mạch

Phó trưởng khoa Thận nhân tạo

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp