Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bác sĩ chuyên khoa I

Chức vụ: Trưởng khoa Vi sinh

Phó trưởng khoa Vi sinh

Phó trưởng Khoa Thần Kinh

Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Trưởng khoa Nội tiết

Phó trưởng khoa Hóa trị

Phó trưởng khoa Xạ trị - TTUB

Trưởng phòng KHTH – CĐT Trung tâm tim mạch

Phó trưởng khoa Thận nhân tạo

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp