BsNT.BsCKI. TRẦN THỊ HƯƠNG

Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chức vụ: Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi can thiệp đường tiêu hóa

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2010 – 2013: Học bác sĩ nội trú tại trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Từ năm 2013 – 2017: Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa
  • Năm 2017: Học nội soi can thiệp đường tiêu hóa trên tại Bệnh viện Bạch Mai
  • Năm 2017 đến nay: Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa