BSCKI. HOÀNG ĐĂNG TÝ

Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc

Chức vụ: Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc

Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu

Thế mạnh chuyên môn: Hồi sức cấp cứu, chống độc, lọc máu liên tục, thay huyết tương

Quá trình công tác:

  • Từ 2004 – 2010: Sinh viên trường Đại học Y Thái Bình
  • Từ 2010 – nay: Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2015 – 2017: Học chuyên khoa I tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ tháng 7/2019: Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình