Ths.Bs. NGUYỄN XUÂN BÁCH

Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh – Cột sống

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Chuyên ngành: Phẫu thuật thần kinh – Cột sống

Thế mạnh chuyên môn: Phẫu thuật Chấn thương sọ não nặng; Phẫu thuật U não, phẫu thuật cột sống; Phẫu thuật xuất huyết não

Quá trình công tác:

  • Năm 2009: Công tác tại khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật thần kinh – cột sống, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2013 – 2015: Đi học cao học tại Đại học Y Hà Nội
  • Năm 2017 – nay: Công tác tại khoa Phẫu thuật thần kinh – Cột sống, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2019 – nay: Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh – Cột sống, BVĐK tỉnh Thái Bình