Ths.Bs. BÙI THỊ TUYẾT TRINH

Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chức vụ: Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi dạ dày, siêu âm ổ bụng tổng quát

Quá trình công tác:

  • Từ 2010 – 2012: Công tác tại khoa Nội B
  • Từ 2012 – 2014: Bác sĩ công tác tại khoa Nội tiêu hóa
  • Từ 2014 – 2016: Học thạc sỹ tại Trường Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2016 – 2017: Bác sĩ khoa Nội tiêu hóa
  • Từ 2017 – nay: Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa