BsCKII. ĐẶNG THỊ HÒA

Trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chức vụ: Trưởng khoa Nội tiêu hóa

Chuyên ngành: Nội tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Khám, điều trị các bệnh lý chuyên sâu chuyên ngành Nội tiêu hóa

 • Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng
 • Siêu âm ổ bụng tổng quát

Quá trình công tác:

 • 2/2003 – 9/2006 : Bác sĩ điều trị tại khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
 • 9/2006 – 11/2008: Học viên cao học khóa 15 chuyên ngành Nội khoa Đại học Y Hà Nội
 • 11/2008 – 12/2009: Bác sĩ điều trị tại khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
 • 01/2010 – 12/2010: Phó trưởng khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
 • 12/2010 – 7/2011: Học viên chuyên khoa cấp I hệ chuyển đổi từ thạc sĩ tại Đại học Y Thái Bình
 • 7/2011 – 9/2012: Phó trưởng khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
 • 9/2012 – 9/2014: Trưởng khoa Nội tiêu hóa – BVĐK tỉnh Thái Bình
 • 10/2014 – 10/2017: Học BSCKII chuyên ngành Nội tiêu hóa tại Đại học Y Hà Nội
 • 9/2019 – nay: Trưởng khoa Nội tiêu hóa – BVĐK tỉnh Thái Bình