Ths.BSCKII. VŨ DUY THƯỚNG

Phó trưởng khoa Lão khoa

Chức vụ: Phó trưởng khoa Lão khoa

Chuyên ngành: Lão khoa

Thế mạnh chuyên môn: Lão khoa

Quá trình công tác:

  • Từ 2003 – 2004: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Côi
  • Từ 2004 – 2017: Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Từ 6/2017 – 12/2017: Bệnh viện Bãi Cháy – Quảng Ninh
  • Từ 2018 đến nay: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Từ 2020 – 2022: Học CKII chuyên ngành Lão khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội