BsCKI. KHIẾU THANH TÂM

Phó trưởng khoa Vi sinh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Vi sinh

Chuyên ngành: Vi sinh

Thế mạnh chuyên môn: Nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ tự động; Sinh học phân tử: Đo tải lượng virus viêm gan B, viêm gan C, Lao

Quá trình công tác:

  • 2012 – 2014: Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • 2014 – 2017: Bác sĩ xét nghiệm khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • 2017 – 2019: Học bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Vi sinh tại Đại học Y Hà Nội
  • 2019 – 2021: Bác sĩ xét nghiệm khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • 2021 – nay: Phó khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình