Ths.BsCKI. ĐOÀN THỊ MINH HẢI

Trưởng khoa Nội tiết

Chức vụ: Trưởng khoa Nội tiết

Chuyên ngành: Bác sĩ nội khoa chuyên ngành Nội tiết

Thế mạnh chuyên môn: Khám và điều trị bệnh nội tiết và chuyển hóa

Quá trình công tác:

  • 1995 – 2022: Bác sĩ tại khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 2000 – 2001: Học cao học tại Học viện Quân Y
  • 2002 – 2005: Bác sĩ tại khoa Khám bệnh – BVĐK tỉnh Thái Bình

Hoàn thành chương trình cao học

  • 2005 – 2008: Bác sĩ tại khoa Nội B – BVĐK tỉnh Thái Bình

Kiêm nhiệm công việc phòng Kế hoạch tổng hợp

  • 2009 – 2010: Giữ chức vị Phó trưởng khoa Nội B, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • 3/2010 – 12/2010: Giữ quyền Trưởng khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Thái Bình

12/2010 – nay: Bổ nhiệm trưởng khoa Nội tiết – BVĐK tỉnh Thái Bình