Ths.Bs. VŨ THỊ HOÀI THU

Phó trưởng khoa Nội tiết

Chức vụ: Phó trưởng khoa Nội tiết

Chuyên ngành: Nội tiết

Thế mạnh chuyên môn: Khám và điều trị các bệnh lý Nội tiết

Quá trình công tác:

  • 12/2010 đến nay: Bác sĩ điều trị công tác tại khoa Nội tiết – BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Năm 2012: học định hướng chuyên ngành Nội tiết tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ tháng 10/2018 đến 12/2020: Học cao học chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Y Hà Nội
  • Tháng 1/2022: bổ nhiệm phó trưởng khoa Nội tiết