Ths.Bs. NGUYỄN THỊ THUÝ

Phó trưởng khoa Mắt

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Chuyên ngành: Nhãn khoa

Thế mạnh chuyên môn:

Điều trị chuyên sâu kết giác mạc

– Khúc xạ nhãn khoa

– Điều trị nội khoa dịch kính – võng mạc

– Các phẫu thuật chuyên khoa mắt

Quá trình công tác:

  • 2009: Bắt đầu công tác tại khoa mắt, bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
  • 2013-2015: học thạc sỹ nhãn khoa tại Đại học Y Hà Nội.
  • 2017- 2022: giữ chức vụ Phó trưởng khoa Mắt và công tác tại khoa mắt, bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.