BSCKI. VŨ THỊ SẤU

Phó trưởng khoa Truyền nhiễm

Chức vụ: Phó trưởng khoa Truyền nhiễm

Chuyên ngành: Truyền nhiễm

Thế mạnh chuyên môn: Khám, điều trị bệnh nội khoa truyền nhiễm

Quá trình công tác:

  • T9/2009 – T7/2019: Bác sĩ khoa Truyền nhiễm
  • T8/ 2009 đến nay : Phó trưởng khoa Truyền nhiễm