BSCKI. BÙI THỊ THU HƯỜNG

Trưởng khoa Vi sinh

Chức vụ: Trưởng khoa Vi sinh
Chuyên ngành: Vi sinh
Thế mạnh chuyên môn: Nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ tự động; Sinh học phân tử: Đo tải lượng virus viêm gan B, viêm gan C, Lao
Quá trình công tác:
• 2007 – 2010: Bác sĩ xét nghiệm khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
• 2010 – 2012: Học bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Vi sinh tại Đại học Y Hà Nội
• 2012 – 2014: Phụ trách khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
• 2014 – nay: Trưởng khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình