BSCKII. Phạm Thị Thu Hương

Trưởng khoa Hóa Sinh

Chức vụ: Trưởng khoa Hóa Sinh

Chuyên ngành: Hóa sinh

Thế mạnh chuyên môn:

  • Đọc và phân tích xét nghiệm chuyên ngành Hóa sinh
  • Quản lý chất lượng xét nghiệm

Quá trình công tác:

  • Từ tháng 02/2009 đến tháng 03/2013 là bác sĩ xét nghiệm tại khoa Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
  • Từ tháng 04/2013 đến tháng 08/2019 là Phó trưởng khoa Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
  • Từ tháng 09/2019 đến nay là Trưởng khoa Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình