THS. ĐỖ THỊ HIẾN

Phó trưởng khoa Hóa Sinh

Chức vụ: Phó trưởng khoa Hóa Sinh

Chuyên ngành: Hóa sinh

Thế mạnh chuyên môn:

  • Đọc và phân tích xét nghiệm chuyên ngành Hóa sinh
  • Quản lý chất lượng xét nghiệm

Quá trình công tác:

  • Từ tháng 09/2011 đến tháng 06/2019 là bác sĩ xét nghiệm tại khoa Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
  • Từ tháng 07/2019 đến nay là Phó trưởng khoa Hóa sinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình