BSCKII. ĐỖ HUY HOÀNG

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Chức vụ : Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Chuyên ngành : Gây mê hồi sức

Thế mạnh chuyên môn: gây mê hồi sức mổ tim hở, gây mê hồi sức phẫu thuật lồng ngưc, mạch máu, giảm đau đa mô thức…)

Quá trình công tác:

  • Năm 1990 biên chế tại khoa Ngoại ba chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ
  • Tháng 6 năm 1996 chuyển công tác tại khoa GMHS – BVĐK Tỉnh Thái Bình .
  • Từ tháng 1/2003 giữ chức vụ phó trưởng khoa GMHS
  • Từ tháng 8/ 2005 đến nay là trưởng khoa Gây mê hồi sức – BVĐK Tỉnh Thái Bình