Ths.BS. TỐNG THỊ THANH HUYỀN

Phó trưởng khoa Thăm dò chức năng

Chức vụ: Phó trưởng khoa Thăm dò chức năng

Chuyên ngành: Nội soi tiêu hóa

Thế mạnh chuyên môn: Nội soi can thiệp đường tiêu hóa

Quá trình công tác:

  • Từ 2010 – 2013: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh
  • Từ 2013 – 2015: Học cao học Nội tại Đại học Y Hà Nội
  • Từ 2015 – 2016: Bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2017 – 2018: Bác sĩ khoa Thăm dò chức năng, BVĐK tỉnh Thái Bình
  • Từ 2019 – nay: Phó trưởng khoa Thăm dò chức năng, BVĐK tỉnh Thái Bình