Lưu ý sau thay van tim nhân tạo

Phẫu thuật thay van tim nhân tạo bao gồm phẫu thuật mở ngực theo phương pháp truyền thống, mổ nội soi thay van ít xâm lấn và thay van bằng can thiệp mạch. Chăm sóc sau phẫu thuật thay van tim nhân tạo cần lưu ý các thuốc điều trị cũng như theo dõi cẩn thận để tránh xảy ra những biến chứng.

PHÒNG CTXH