Lễ phát động và ký cam kết chiến dịch “BẢO VỆ SỰ SỐNG, HÃY VỆ SINH TAY”

Bài viết cùng chủ đề: