Hiển thị tất cả 12 kết quả

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức

Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống

Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Phó trưởng khoa Hóa trị

Phó trưởng khoa Xạ trị - TTUB

Trưởng khoa Xạ trị - TTUB

Trưởng khoa Hóa trị

Phó khoa Ngoại – TTUB

Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực

Giám đốc Trung tâm UB

Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp