Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

Tình trạng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn được chẩn đoán dựa trên các tiêu chí cụ thể. Dựa trên các tiêu chí chẩn đoán, người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định phù hợp, hiệu quả.

PHÒNG CTXH