Tư vấn tra thuốc nhỏ mắt đúng cách

Thuốc nhỏ mắt, tra mắt là một phương tiện rất phổ biến để đưa dược phẩm vào trong mắt. Tuy nhiên, để có được tác dụng trị liệu tối đa, việc đưa thuốc vào mắt cũng rất cần “kỹ thuật cá nhân”.

PHÒNG CTXH